ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΓΕΝΕΣΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΕΣΙΣ - Κεφάλαιο 1ο

1 ΕΝ ΑΡΧΗ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ

2 Η ΔΕ ΓΗ ΗΤΟ ΑΜΟΡΦΟΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΟΥ ΕΦΕΡΕΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

3 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕ ΦΩΣ

4 ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΦΩΣ ΟΤΙ ΗΤΟ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΕΧΩΡΙΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ

5 ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΝ ΤΟ ΔΕ ΣΚΟΤΟΣ ΕΚΑΛΕΣΕ ΝΥΚΤΑ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ ΕΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕ ΠΡΩΙ ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ

6 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΑΝΑΜΕΣΟΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΗ ΥΔΑΤΑ ΑΠΟ ΥΔΑΤΩΝ

7 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΧΩΡΙΣΕ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΩΘΕΝ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ ΟΥΤΩ

8 ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ ΕΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕ ΠΡΩΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

9 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΣΥΝΑΧΘΩΣΙ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟΠΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣ ΦΑΝΗ Η ΞΗΡΑ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ ΟΥΤΩ

10 ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΞΗΡΑΝ ΓΗΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΑΓΜΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΚΑΛΕΣΕ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΟΤΙ ΗΤΟ ΚΑΛΟΝ

11 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗ Η ΓΗ ΧΛΩΡΟΝ ΧΟΡΤΟΝ ΧΟΡΤΟΝ ΚΑΜΝΟΝΤΑ ΣΠΟΡΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΝ ΚΑΡΠΙΜΟΝ ΚΑΜΝΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΝΑ ΗΝΑΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ ΟΥΤΩ


12 ΚΑΙ ΕΒΛΑΣΤΗΣΕΝ Η ΓΗ ΧΛΩΡΟΝ ΧΟΡΤΟΝ ΧΟΡΤΟΝ ΚΑΜΝΟΝΤΑ ΣΠΟΡΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΝ ΚΑΜΝΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΟΤΙ ΗΤΟ ΚΑΛΟΝ

13 ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ ΕΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕ ΠΡΩΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

14 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΓΕΙΝΩΣΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΕΝ ΤΩ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΩΣΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣ ΗΝΑΙ ΔΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΥΤΟΥΣ

15 ΚΑΙ ΑΣ ΗΝΑΙ ΔΙΑ ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΕΝ ΤΩ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΦΕΓΓΩΣΙΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ ΟΥΤΩ

16 ΚΑΙ ΕΚΑΜΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΤΟΝ ΦΩΣΤΗΡΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑΖΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΩΣΤΗΡΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑΖΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

17 ΚΑΙ ΕΘΕΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΩ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΦΕΓΓΩΣΙΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

18 ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑΖΩΣΙΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΩΣΙ ΤΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΟΤΙ ΗΤΟ ΚΑΛΟΝ

19 ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ ΕΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕ ΠΡΩΙ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

20 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΓΕΝΝΗΣΩΣΙ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΕΝ ΑΦΘΟΝΙΑ ΝΗΚΤΑ ΕΜΨΥΧΑ ΚΑΙ ΠΕΤΕΙΝΑ ΑΣ ΠΕΤΩΝΤΑΙ ΕΠΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

21 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΚΗΤΗ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝ ΕΜΨΥΧΟΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΕΝΝΗΣΑΝ ΕΝ ΑΦΘΟΝΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝ ΠΕΤΕΙΝΟΝ ΠΤΕΡΩΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΟΤΙ ΗΤΟ ΚΑΛΟΝ

22 ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΣΕΝ ΑΥΤΑ Ο ΘΕΟΣ ΛΕΓΩΝ ΑΥΞΑΝΕΣΘΕ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΝΕΣΘΕ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΑΤΕ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ ΑΣ ΠΛΗΘΥΝΩΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

23 ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ ΕΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕ ΠΡΩΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

24 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗ Η ΓΗ ΖΩΑ ΕΜΨΥΧΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΤΗΝΗ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ ΟΥΤΩ

25 ΚΑΙ ΕΚΑΜΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝ ΕΡΠΕΤΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΟΤΙ ΗΤΟ ΚΑΛΟΝ

26 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΚΑΜΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΩΝ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΙΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΖΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΡΠΕΤΟΥ ΕΡΠΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ

28 ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΑΥΞΑΝΕΣΘΕ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΝΕΣΘΕ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΥΣΑΤΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΖΩΟΥ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

29 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΙΔΟΥ ΣΑΣ ΕΔΩΚΑ ΠΑΝΤΑ ΧΟΡΤΟΝ ΚΑΜΝΟΝΤΑ ΣΠΟΡΟΝ ΟΣΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΕΝ ΕΑΥΤΩ ΚΑΡΠΟΝ ΔΕΝΔΡΟΥ ΚΑΜΝΟΝΤΟΣ ΣΠΟΡΟΝ ΤΑΥΤΑ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΙΣΘΑΙ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΡΟΦΗΝ

30 ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝ ΕΡΠΕΤΟΝ ΕΡΠΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΝ ΕΝ ΕΑΥΤΩ ΨΥΧΗΝ ΖΩΣΑΝ ΕΔΩΚΑ ΠΑΝΤΑ ΧΛΩΡΟΝ ΧΟΡΤΟΝ ΕΙΣ ΤΡΟΦΗΝ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ ΟΥΤΩ

31 ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΕΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΗΣΑΝ ΚΑΛΑ ΛΙΑΝ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ ΕΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕ ΠΡΩΙ ΗΜΕΡΑ ΕΚΤΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΓΕΝΕΣΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΓΕΝΕΣΙΣ - 2o Κεφάλαιο

1 ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΚΑΙ ΠΑΣΑ Η ΣΤΡΑΤΙΑ ΑΥΤΩΝ

2 ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΣΥΝΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΑΜΕ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΥΘΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΑΜΕ

3 ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗΝ ΚΑΙ ΗΓΙΑΣΕΝ ΑΥΤΗΝ ΔΙΟΤΙ ΕΝ ΑΥΤΗ ΑΝΕΠΑΥΘΗ ΑΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΙΣΕ ΚΑΙ ΕΚΑΜΕΝ Ο ΘΕΟΣ

4 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΤΕ ΕΚΤΙΣΘΗΣΑΝ ΑΥΤΑ ΚΑΘ ΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΠΟΙΗΣΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΓΗΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΝ

5 ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΠΡΙΝ ΓΕΙΝΩΣΙΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΧΟΡΤΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΠΡΙΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΒΡΕΞΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΗΤΟ ΔΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΖΗΤΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ

6 ΑΤΜΟΣ ΔΕ ΑΝΕΒΑΙΝΕΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΤΙΖΕ ΠΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

7 ΚΑΙ ΕΠΛΑΣΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΑΠΟ ΧΩΜΑΤΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΦΥΣΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΥΚΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΠΝΟΗΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣ ΨΥΧΗΝ ΖΩΣΑΝ

8 ΚΑΙ ΕΦΥΤΕΥΣΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ ΕΝ ΤΗ ΕΔΕΜ ΚΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΣΕΝ ΕΚΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΠΛΑΣΕ

9 ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΚΑΜΕ ΝΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΑΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΩΡΑΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΑΣΙΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΞΥΛΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΞΥΛΟΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

10 ΠΟΤΑΜΟΣ ΔΕ ΕΞΗΡΧΕΤΟ ΕΚ ΤΗΣ ΕΔΕΜ ΔΙΑ ΝΑ ΠΟΤΙΖΗ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΘΕΝ ΕΜΕΡΙΖΕΤΟ ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

11 ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΦΙΣΩΝ ΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΡΙΚΥΚΛΟΝΩΝ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΓΗΝ ΑΒΙΛΑ ΟΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΙΟΝ

12 ΤΟ ΔΕ ΧΡΥΣΙΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΝ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΔΕΛΛΙΟΝ ΚΑΙ Ο ΛΙΘΟΣ Ο ΟΝΥΧΙΤΗΣ

13 ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΙΩΝ ΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΡΙΚΥΚΛΟΝΩΝ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΓΗΝ ΧΟΥΣ
14 ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΙΓΡΙΣ ΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΤΗΣ ΑΣΣΥΡΙΑΣ Ο ΔΕ ΠΟΤΑΜΟΣ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΥΦΡΑΤΗΣ

15 ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΙ ΕΘΕΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩ ΤΗΣ ΕΔΕΜ ΔΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΖΗΤΑΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΛΑΤΤΗ ΑΥΤΟΝ

16 ΠΡΟΣΕΤΑΞΕ ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΛΕΓΩΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΤΡΩΓΕΙ

17 ΑΠΟ ΔΕ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΦΑΓΕΙ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΔΙΟΤΙ ΚΑΘ ΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΦΑΓΗΣ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΕΞΑΠΑΝΤΟΣ ΑΠΟΘΑΝΕΙ

18 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΝ ΝΑ ΗΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΟΝΟΣ ΘΕΛΩ ΚΑΜΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΒΟΗΘΟΝ ΟΜΟΙΟΝ ΜΕ ΑΥΤΟΝ

19 ΕΠΛΑΣΕ ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕΡΕΝ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΔΙΑ ΝΑ ΙΔΗ ΠΩΣ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΗ ΑΥΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΗΘΕΛΕ ΔΩΣΕΙ Ο ΑΔΑΜ ΕΙΣ ΠΑΝ ΕΜΨΥΧΟΝ ΤΟΥΤΟ ΝΑ ΗΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ

20 ΚΑΙ ΕΔΩΚΕΝ Ο ΑΔΑΜ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΤΗΝΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΤΗΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΕΙΣ ΔΕ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΔΕΝ ΕΥΡΙΣΚΕΤΟ ΒΟΗΘΟΣ ΟΜΟΙΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ

21 ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΚΣΤΑΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΜΙΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΕ ΣΑΡΚΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΑΥΤΗΣ

22 ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΛΑΒΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΕΡΕΝ ΑΥΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΔΑΜ

23 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΑΔΑΜ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΟΣΤΟΥΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΣΤΕΩΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΡΞ ΕΚ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΘΕΛΕΙ ΟΝΟΜΑΣΘΗ ΑΝΔΡΙΣ ΔΙΟΤΙ ΕΚ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΑΥΤΗ ΕΛΗΦΘΗ

24 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΘΕΛΕΙ ΑΦΗΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΙΣΘΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΙΣ ΣΑΡΚΑ ΜΙΑΝ

25 ΗΣΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΥΜΝΟΙ Ο ΑΔΑΜ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΣΧΥΝΟΝΤΟ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΓΕΝΕΣΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΓΕΝΕΣΙΣ - 3o Κεφάλαιο

1 Ο ΔΕ ΟΦΙΣ ΗΤΟ ΤΟ ΦΡΟΝΙΜΩΤΕΡΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΑΜΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΟΦΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΩ ΟΝΤΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΜΗ ΦΑΓΗΤΕ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

2 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Η ΓΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΦΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΦΑΓΩΜΕΝ

3 ΑΠΟ ΔΕ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΜΗ ΦΑΓΗΤΕ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΜΗΔΕ ΕΓΓΙΣΗΤΕ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΑΠΟΘΑΝΗΤΕ

4 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΟΦΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΒΕΒΑΙΩΣ ΑΠΟΘΑΝΕΙ

5 ΑΛΛ ΕΞΕΥΡΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΟΤΙ ΚΑΘ ΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΦΑΓΗΤΕ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΑΝΟΙΧΘΗ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΕΙΣΘΑΙ ΩΣ ΘΕΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΝ

6 ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ Η ΓΥΝΗ ΟΤΙ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΗΤΟ ΚΑΛΟΝ ΕΙΣ ΒΡΩΣΙΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΗΤΟ ΑΡΕΣΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΝ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΩΣ ΔΙΔΟΝ ΓΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΛΑΒΟΥΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΦΑΓΕ ΚΑΙ ΕΔΩΚΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΑΥΤΗΣ ΜΕΘ ΕΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΦΑΓΕ

7 ΚΑΙ ΗΝΟΙΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΝΩΡΙΣΑΝ ΟΤΙ ΗΣΑΝ ΓΥΜΝΟΙ ΚΑΙ ΡΑΨΑΝΤΕΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΚΗΣ ΕΚΑΜΟΝ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΠΕΡΙΖΩΜΑΤΑ

8 ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΙΛΙΝΟΝ ΚΑΙ ΕΚΡΥΦΘΗΣΑΝ Ο ΑΔΑΜ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

9 ΕΚΑΛΕΣΕ ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ

10 Ο ΔΕ ΕΙΠΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΣΟΥ ΗΚΟΥΣΑ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩ ΚΑΙ ΕΦΟΒΗΘΗΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΓΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΡΥΦΘΗΝ

11 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΙΣ ΕΦΑΝΕΡΩΣΕΝ ΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΓΥΜΝΟΣ ΜΗΠΩΣ ΕΦΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΣΕΤΑΞΑ ΕΙΣ ΣΕ ΝΑ ΜΗ ΦΑΓΗΣ

12 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΑΔΑΜ Η ΓΥΝΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΔΩΚΑΣ ΝΑ ΗΝΑΙ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΑΥΤΗ ΜΟΙ ΕΔΩΚΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΓΟΝ

13 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΚΑΜΕΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ ΕΙΠΕΝ Ο ΟΦΙΣ ΜΕ ΗΠΑΤΗΣΕ ΚΑΙ ΕΦΑΓΟΝ

14 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΦΙΝ ΕΠΕΙΔΗ ΕΚΑΜΕΣ ΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ ΝΑ ΗΣΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ ΚΑΙ ΧΩΜΑ ΘΕΛΕΙΣ ΤΡΩΓΕΙ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ

15 ΚΑΙ ΕΧΘΡΑΝ ΘΕΛΩ ΣΤΗΣΕΙ ΑΝΑΜΕΣΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΑΥΤΟ ΘΕΛΕΙ ΣΟΥ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΑΙ ΣΥ ΘΕΛΕΙΣ ΚΕΝΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΤΕΡΝΑΝ ΑΥΤΟΥ

16 ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΠΕ ΘΕΛΩ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΝΕΙ ΤΑΣ ΛΥΠΑΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΣΟΥ ΜΕ ΛΥΠΑΣ ΘΕΛΕΙΣ ΓΕΝΝΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΣΟΥ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ

17 ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΕΙΠΕΝ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΗΚΟΥΣΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΣΕΤΑΞΑ ΕΙΣ ΣΕ ΛΕΓΩΝ ΜΗ ΦΑΓΗΣ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΗ ΝΑ ΗΝΑΙ Η ΓΗ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΣΟΥ ΜΕ ΛΥΠΑΣ ΘΕΛΕΙΣ ΤΡΩΓΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ

18 ΚΑΙ ΑΚΑΝΘΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΒΟΛΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΒΛΑΣΤΑΝΕΙ ΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΤΡΩΓΕΙ ΤΟΝ ΧΟΡΤΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ

19 ΕΝ ΤΩ ΙΔΡΩΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΤΡΩΓΕΙ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΣΟΥ ΕΩΣΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΨΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΚ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΛΗΦΘΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΓΗ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΗΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ

20 ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕΝ Ο ΑΔΑΜ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΥΑΝ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΗ ΗΤΟ ΜΗΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ

21 ΚΑΙ ΕΚΑΜΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΧΙΤΩΝΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΔΥΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ

22 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΙΔΟΥ ΕΓΕΙΝΕΝ Ο ΑΔΑΜ ΩΣ ΕΙΣ ΕΞ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΗΠΩΣ ΕΚΤΕΙΝΗ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΑΓΗ ΚΑΙ ΖΗΣΗ ΑΙΩΝΙΩΣ

23 ΟΘΕΝ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕΜ ΔΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΖΗΤΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΚ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΛΗΦΘΗ

24 ΚΑΙ ΕΞΕΔΙΩΞΕ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕΜ ΕΘΕΣΕ ΤΑ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΦΑΙΑΝ ΤΗΝ ΦΛΟΓΙΝΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΝ ΔΙΑ ΝΑ ΦΥΛΑΤΤΩΣΙ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΓΕΝΕΣΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΕΣΙΣ - 4o Κεφάλαιο

1 Ο ΔΕ ΑΔΑΜ ΕΓΝΩΡΙΣΕΝ ΕΥΑΝ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

2 ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΤΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ ΑΒΕΛ ΚΑΙ ΗΤΟ Ο ΑΒΕΛ ΠΟΙΜΗΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ Ο ΔΕ ΚΑΙΝ ΗΤΟ ΓΕΩΡΓΟΣ

3 ΚΑΙ ΜΕΘ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕΝ Ο ΚΑΙΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

4 ΚΑΙ Ο ΑΒΕΛ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΟΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΣΤΕΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΒΛΕΨΕ ΜΕ ΕΥΜΕΝΕΙΑΝ ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΒΕΛ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ ΑΥΤΟΥ

5 ΕΠΙ ΔΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΕΠΕΒΛΕΨΕ ΚΑΙ ΗΓΑΝΑΚΤΗΣΕΝ Ο ΚΑΙΝ ΣΦΟΔΡΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΗΦΙΑΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΥΤΟΥ

6 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΙΝ ΔΙΑ ΤΙ ΗΓΑΝΑΚΤΗΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΙ ΕΚΑΤΗΦΙΑΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΣΟΥ

7 ΑΝ ΣΥ ΠΡΑΤΤΗΣ ΚΑΛΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΣΘΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΑΤΤΗΣ ΚΑΛΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΥΡΑΝ ΚΕΙΤΑΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΛΛ ΕΙΣ ΣΕ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥ ΘΕΛΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΠ ΑΥΤΟΥ

8 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΚΑΙΝ ΠΡΟΣ ΑΒΕΛ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΑΣ ΥΠΑΓΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΚΑΙ ΕΝΩ ΗΣΑΝ ΕΝ ΤΗ ΠΕΔΙΑΔΙ ΣΗΚΩΘΕΙΣ Ο ΚΑΙΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΒΕΛ ΕΦΟΝΕΥΣΕΝ ΑΥΤΟΝ

9 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΙΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΒΕΛ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ Ο ΔΕ ΕΙΠΕ ΔΕΝ ΕΞΕΥΡΩ ΜΗ ΦΥΛΑΞ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ

10 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΙ ΕΚΑΜΕΣ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΣΟΥ ΒΟΑ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ

11 ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ ΝΑ ΗΣΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΗΤΙΣ ΗΝΟΙΞΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑ ΝΑ ΔΕΧΘΗ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΣΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΣΟΥ

12 ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΗΣΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΗΣ ΣΟΙ ΔΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΑΥΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΑΣ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΣΘΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

13 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΚΑΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑ ΠΑΡ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΗΘΗ

14 ΙΔΟΥ ΜΕ ΔΙΩΚΕΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΟΥ ΘΕΛΩ ΚΡΥΦΘΗ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΕΙΣΘΑΙ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΜΕ ΕΥΡΗ ΘΕΛΕΙ ΜΕ ΦΟΝΕΥΣΕΙ

15 ΕΙΠΕ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΦΟΝΕΥΣΗ ΤΟΝ ΚΑΙΝ ΕΠΤΑΠΛΑΣΙΩΣ ΘΕΛΕΙ ΤΙΜΩΡΗΘΗ ΚΑΙ ΕΒΑΛΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΙΝ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΦΟΝΕΥΣΗ ΑΥΤΟΝ ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΕΥΡΗ ΑΥΤΟΝ

16 ΚΑΙ ΕΞΗΛΘΕΝ Ο ΚΑΙΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΚΗΣΕΝ ΕΝ ΤΗ ΓΗ ΝΩΔ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΤΗΣ ΕΔΕΜ

17 ΕΓΝΩΡΙΣΕ ΔΕ Ο ΚΑΙΝ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΕΝΩΧ ΕΚΤΙΣΕ ΔΕ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΝΩΧ

18 ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΔΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝΩΧ Ο ΙΡΑΔ ΚΑΙ ΙΡΑΔ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΜΕΧΟΥΙΑΗΛ ΚΑΙ ΜΕΧΟΥΗΙΑΛ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΜΕΘΟΥΣΑΗΛ ΚΑΙ ΜΕΘΟΥΣΑΗΛ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΛΑΜΕΧ

19 ΚΑΙ ΕΛΑΒΕΝ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ Ο ΛΑΜΕΧ ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΣΙΛΛΑ

20 ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ Η ΑΔΑ ΤΟΝ ΙΑΒΑΛ ΟΥΤΟΣ ΗΤΟ ΠΑΤΗΡ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΝ ΣΚΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΤΡΕΦΟΝΤΩΝ ΚΤΗΝΗ

21 ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΑΥΤΟΥ ΗΤΟ ΙΟΥΒΑΛ ΟΥΤΟΣ ΗΤΟ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΖΟΝΤΩΝ ΚΙΘΑΡΑΝ ΚΑΙ ΑΥΛΟΝ

22 Η ΣΙΛΛΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΘΟΥΒΑΛ-ΚΑΙΝ ΧΑΛΚΕΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΔΕΛΦΗ ΔΕ ΤΟΥ ΘΟΥΒΑΛ-ΚΑΙΝ ΗΤΟ Η ΝΑΑΜΑ

23 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΛΑΜΕΧ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΑΥΤΟΥ ΑΔΑ ΚΑΙ ΣΙΛΛΑ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΜΕΧ ΑΚΡΟΑΣΘΗΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΔΡΑ ΕΦΟΝΕΥΣΑ ΕΙΣ ΠΛΗΓΗΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΝ ΕΙΣ ΜΑΣΤΙΓΑ ΜΟΥ

24 ΔΙΟΤΙ Ο ΜΕΝ ΚΑΙΝ ΕΠΤΑΠΛΑΣΙΩΣ ΘΕΛΕΙ ΕΚΔΙΚΗΘΗ Ο ΔΕ ΛΑΜΕΧ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑΚΙΣ ΕΠΤΑ

25 ΕΓΝΩΡΙΣΕ ΔΕ ΠΑΛΙΝ Ο ΑΔΑΜ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΣΗΘ ΛΕΓΟΥΣΑ ΟΤΙ ΕΔΩΚΕΝ ΕΙΣ ΕΜΕ Ο ΘΕΟΣ ΑΛΛΟ ΣΠΕΡΜΑ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΒΕΛ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΦΟΝΕΥΣΕΝ Ο ΚΑΙΝ
26 ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΗΘ ΟΜΟΙΩΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΝΩΣ ΤΟΤΕ ΕΓΕΙΝΕΝ ΑΡΧΗ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΩΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΓΕΝΕΣΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΓΕΝΕΣΙΣ - 5o Κεφάλαιο

1 ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΘ ΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ

2 ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΩΝ ΑΔΑΜ ΚΑΘ ΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ

3 ΕΖΗΣΕ ΔΕ Ο ΑΔΑΜ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΥΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΩΣΙΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΣΗΘ

4 ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΑΝ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΑΦΟΥ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΣΗΘ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΥΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ

5 ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΑΝ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΖΗΣΕΝ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΕΘΑΝΕ

6 ΚΑΙ ΕΖΗΣΕΝ Ο ΣΗΘ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΕΝΩΣ

7 ΚΑΙ ΕΖΗΣΕΝ Ο ΣΗΘ ΑΦΟΥ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΕΝΩΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΥΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ

8 ΕΓΕΙΝΑΝ ΔΕ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΣΗΘ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΕΘΑΝΕ

9 ΚΑΙ ΕΖΗΣΕΝ Ο ΕΝΩΣ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝΑΝ

10 ΕΖΗΣΕ ΔΕ Ο ΕΝΩΣ ΑΦΟΥ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝΑΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΥΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ

11 ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΑΝ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΕΝΩΣ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΕΘΑΝΕ

12 ΚΑΙ ΕΖΗΣΕΝ Ο ΚΑΙΝΑΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΜΑΑΛΑΛΕΗΛ

13 ΕΖΗΣΕ ΔΕ Ο ΚΑΙΝΑΝ ΑΦΟΥ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΜΑΑΛΑΛΕΗΛ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΥΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ

14 ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΑΝ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΚΑΙΝΑΝ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΕΘΑΝΕ

15 ΚΑΙ ΕΖΗΣΕΝ Ο ΜΑΑΛΑΛΕΗΛ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΙΑΡΕΔ
16 ΕΖΗΣΕ ΔΕ Ο ΜΑΑΛΑΛΕΗΛ ΑΦΟΥ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΙΑΡΕΔ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΥΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ

17 ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΑΝ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΜΑΑΛΑΛΕΗΛ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΕΘΑΝΕ

18 ΚΑΙ ΕΖΗΣΕΝ Ο ΙΑΡΕΔ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΕΝΩΧ

19 ΕΖΗΣΕ ΔΕ Ο ΙΑΡΕΔ ΑΦΟΥ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΕΝΩΧ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΥΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ

20 ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΑΝ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΙΑΡΕΔ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΕΘΑΝΕ

21 ΚΑΙ ΕΖΗΣΕΝ Ο ΕΝΩΧ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ

22 ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΠΑΤΗΣΕΝ Ο ΕΝΩΧ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΦΟΥ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΥΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ

23 ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΑΝ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΕΝΩΧ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ

24 ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΠΑΤΗΣΕΝ Ο ΕΝΩΧ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΥΡΙΣΚΕΤΟ ΠΛΕΟΝ ΔΙΟΤΙ ΜΕΤΕΘΕΣΕΝ ΑΥΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ

25 ΚΑΙ ΕΖΗΣΕΝ Ο ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΛΑΜΕΧ

26 ΕΖΗΣΕ ΔΕ Ο ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ ΑΦΟΥ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΛΑΜΕΧ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΥΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ

27 ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΑΝ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΕΘΑΝΕ

28 ΕΖΗΣΕ ΔΕ Ο ΛΑΜΕΧ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΥΙΟΝ

29 ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΝΩΕ ΛΕΓΩΝ ΟΥΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΟΧΘΟΥ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΗΜΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΚΑΤΗΡΑΣΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ

30 ΕΖΗΣΕ ΔΕ Ο ΛΑΜΕΧ ΑΦΟΥ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΝΩΕ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΥΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ
31 ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΑΝ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΛΑΜΕΧ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΕΘΑΝΕ

32 ΚΑΙ Ο ΝΩΕ ΗΤΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ Ο ΝΩΕ ΤΟΝ ΣΗΜ ΤΟΝ ΧΑΜ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΦΕΘ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΓΕΝΕΣΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΓΕΝΕΣΙΣ - 6o Κεφάλαιο

1 ΚΑΙ ΟΤΕ ΗΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΠΛΗΘΥΝΩΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ

2 ΙΔΟΝΤΕΣ ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΑΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΤΙ ΗΣΑΝ ΩΡΑΙΑΙ ΕΛΑΒΟΝ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΚ ΠΑΣΩΝ ΟΣΑΣ ΕΚΛΕΞΑΝ

3 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΑΜΕΙΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΡΞ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΙΣΘΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΗ

4 ΚΑΤ ΕΚΕΙΝΑΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΣΑΝ ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙ ΥΣΤΕΡΟΝ ΑΦΟΥ ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑΙ ΕΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΛΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΟΙ

5 ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΤΙ ΕΠΛΗΘΥΝΕΤΟ Η ΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΗΣΑΝ ΜΟΝΟΝ ΚΑΚΙΑ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

6 ΚΑΙ ΜΕΤΕΜΕΛΗΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΟΤΙ ΕΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΥΠΗΘΗ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΥ

7 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΛΩ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΩΣ ΚΤΗΝΟΥΣ ΕΩΣ ΕΡΠΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ ΠΤΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΜΕΤΕΜΕΛΗΘΗΝ ΟΤΙ ΕΠΟΙΗΣΑ ΑΥΤΟΥΣ

8 Ο ΔΕ ΝΩΕ ΕΥΡΕ ΧΑΡΙΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΥΡΙΟΥ

9 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΩΕ Ο ΝΩΕ ΗΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΕΡΙΕΠΑΤΗΣΕΝ Ο ΝΩΕ

10 ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ Ο ΝΩΕ ΤΡΕΙΣ ΥΙΟΥΣ ΤΟΝ ΣΗΜ ΤΟΝ ΧΑΜ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΦΕΘ

11 ΔΙΕΦΘΑΡΗ ΔΕ Η ΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΠΛΗΣΘΗ Η ΓΗ ΑΔΙΚΙΑΣ

12 ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΗΤΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΔΙΟΤΙ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ ΕΙΧΕ ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΙ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΑΥΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

13 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΩΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΣΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΗΛΘΕΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΔΙΟΤΙ Η ΓΗ ΕΝΕΠΛΗΣΘΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΑΠ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΘΕΛΩ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ
14 ΚΑΜΕ ΕΙΣ ΣΕΑΥΤΟΝ ΚΙΒΩΤΟΝ ΕΚ ΞΥΛΩΝ ΓΟΦΕΡ ΚΑΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΜΕΙ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΑΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΗΝ ΕΣΩΘΕΝ ΚΑΙ ΕΞΩΘΕΝ ΜΕ ΠΙΣΣΑΝ

15 ΚΑΙ ΟΥΤΩ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΜΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΟ ΜΕΝ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΗΧΩΝ ΤΟ ΔΕ ΠΛΑΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΠΗΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΠΗΧΩΝ

16 ΣΤΕΓΗΝ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΜΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΗΧΗΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗΝ ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΥΡΑΝ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΒΑΛΕΙ ΕΚ ΠΛΑΓΙΩΝ ΚΑΤΩΓΑΙΑ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΑΙ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΜΕΙ ΑΥΤΗΝ

17 ΕΓΩ ΔΕ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΕΠΙΦΕΡΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑ ΝΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΩ ΠΑΣΑΝ ΣΑΡΚΑ ΕΧΟΥΣΑΝ ΕΝ ΕΑΥΤΗ ΠΝΕΥΜΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΠΑΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΘΑΝΕΙ

18 ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ ΣΥ ΚΑΙ ΟΙ ΥΙΟΙ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΣΟΥ ΜΕΤΑ ΣΟΥ

19 ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΖΩΟΥ ΕΚ ΠΑΣΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΑΝΑ ΔΥΟ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΣΑΞΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΣΕΑΥΤΟΥ ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΙΣΘΑΙ

20 ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΔΥΟ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΠΡΟΣ ΣΕ ΔΙΑ ΝΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΑΥΤΩΝ

21 ΚΑΙ ΣΥ ΛΑΒΕ ΕΙΣ ΣΕΑΥΤΟΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΩΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΞΕΙ ΑΥΤΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΤΡΟΦΗΝ

22 ΚΑΙ ΕΚΑΜΕΝ Ο ΝΩΕ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΣΕΤΑΞΕΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΟΥΤΩΣ ΕΚΑΜΕ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΓΕΝΕΣΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΓΕΝΕΣΙΣ - 7o Κεφάλαιο

1 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΩΕ ΕΙΣΕΛΘΕ ΣΥ ΚΑΙ ΠΑΣ Ο ΟΙΚΟΣ ΣΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΑ ΤΑΥΤΗ

2 ΑΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΛΑΒΕ ΕΙΣ ΣΕΑΥΤΟΝ ΕΠΤΑ ΕΠΤΑ ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΛΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΝΑ ΔΥΟ ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΛΥ ΑΥΤΟΥ

3 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΠΤΑ ΕΠΤΑ ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΠΕΡΜΑ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

4 ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΙ ΜΕΤΑ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΓΩ ΦΕΡΩ ΒΡΟΧΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΝΥΚΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΑΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑ

5 ΚΑΙ ΕΚΑΜΕΝ Ο ΝΩΕ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΣΕΤΑΞΕΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ

6 ΗΤΟ ΔΕ Ο ΝΩΕ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΤΩΝ ΟΤΕ ΕΓΕΙΝΕΝ Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

7 ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΘΕΝ Ο ΝΩΕ ΚΑΙ ΟΙ ΥΙΟΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ

8 ΑΠΟ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΠΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

9 ΔΥΟ ΔΥΟ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΩΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΣΕΤΑΞΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΩΕ

10 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ ΕΠΗΛΘΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

11 ΤΟ ΕΞΑΚΟΣΙΟΣΤΟΝ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΝΩΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΗΝΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΣΧΙΣΘΗΣΑΝ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΗΝΟΙΧΘΗΣΑΝ

12 ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ Ο ΥΕΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΝΥΚΤΑΣ

13 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΤΑΥΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΙΣΗΛΘΕΝ Ο ΝΩΕ ΚΑΙ ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΝΩΕ ΣΗΜ ΚΑΙ ΧΑΜ ΚΑΙ ΙΑΦΕΘ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ ΤΟΥ ΝΩΕ ΚΑΙ ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ

14 ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΤΗΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΤΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΤΗΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝ ΠΤΕΡΩΤΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

15 ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΩΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ ΔΥΟ ΔΥΟ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΗΤΙΣ ΕΧΕΙ ΠΝΕΥΜΑ ΖΩΗΣ

16 ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΣΕΤΑΞΕΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΚΛΕΙΣΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ ΕΠΑΝΩ ΑΥΤΟΥ

17 ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΛΗΘΥΝΘΗΣΑΝ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΗΚΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ ΚΑΙ ΥΨΩΘΗ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΓΗΣ

18 ΚΑΙ ΕΚΡΑΤΑΙΟΥΝΤΟ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΛΗΘΥΝΟΝΤΟ ΣΦΟΔΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΦΕΡΕΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

19 ΚΑΙ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΥΠΕΡΕΚΡΑΤΑΙΟΥΝΤΟ ΣΦΟΔΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΣΚΕΠΑΣΘΗΣΑΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΟΡΗ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΩ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

20 ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΠΗΧΑΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΥΨΩΘΗΣΑΝ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΚΕΠΑΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΟΡΗ

21 ΚΑΙ ΑΠΕΘΑΝΕ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΠΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

22 ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΕΙΧΟΝ ΠΝΟΗΝ ΖΩΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΥΚΤΗΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΕΘΑΝΟΝ

23 ΚΑΙ ΕΞΗΛΕΙΦΘΗ ΠΑΝ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΩΣ ΚΤΗΝΟΥΣ ΕΩΣ ΕΡΠΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ ΠΤΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΗΛΕΙΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΜΕΝΕ ΔΕ ΜΟΝΟΝ Ο ΝΩΕ ΚΑΙ ΟΣΑ ΗΣΑΝ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΚΙΒΩΤΩ

24 ΚΑΙ ΕΚΡΑΤΑΙΟΥΝΤΟ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΗΜΕΡΑΣ